Home » Blog » כרמל סידון תקיפהעו”ד אסף דוק, אישום פלילי, כתב אישום הטרדה מינית, התנכלות מינית, הטרדה מינית של קטינה, גיל ההסכמה, החזקת סמים, סגירת בית עסק