Home » האם עו”ד אסף דוק תמיד זוכה בבית המשפט? בדקנו

האם עו”ד אסף דוק תמיד זוכה בבית המשפט? בדקנו

היום מרבית תיקי בית המשפט פתוחים לעיינים הבוחנות של הציבור אבל הציבור איננו מבין כיצד לבדוק את התיקים שנוהלו ע”י עורך דין כזה או אחר והם מסתמכים על אתרי אינטרנט של עורכי דין שמתהדרים בהצלחות אבל לעולם לא יספרו לכם על ההפסדים שלהם. באתר זה נסקר את תיקי בית המשפט הנבחרים בהם המייצג הוא עו”ד אסף דוק, משרד בתל-אביב, והוא חבר בלשכת עורכי הדין בישראל. הנתונים נשלפו מאתר בית המשפט בישראל ופתוחים  לציבור

תיק בית משפט 3574-09-20 ייצוג של עברין מין שהוריד למחשב תכנים מיניים של ילדים

תוצאה- הלקוח יגבני גברילנקו הורשע

עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק
עו"ד אסף דוק